Wspierać rozwój
- chronić dziedzictwo

Florarium Christianum

Projekt organizowany w związku z 1050.
rocznicą Chrztu Polski.

Kapliczki Małopolski

Projekt opracowania internetowej bazy
kapliczek Województwa Małopolskiego.

Cudowna Moc Bukietów

Konkurs na najpiękniejszy bukiet z okazji
święta Najświętszej Maryi Panny.

Projekt SOS Kraków

Promowanie wśród mieszkańców Krakowa
indywidualnej odpowiedzialności za miasto.

Jak wesprzeć nasz projekt?

Ważnym elementem krajobrazu Małopolski są kapliczki. Wznoszono je z potrzeby serca: jako votum dziękczynne, jako wsparcie prośby lub wyraz swej wiary – przedstawiają najczęściej Chrystusa i Matkę Bożą, ale też świętych – patronów fundatorów, lub św. Floriana, który miał chronić domostwo od pożaru.

Kapliczki pełnią funkcję religijną, ale posiadają również wartość artystyczną, a także funkcję dokumentu. Opowiadają bowiem o czasach w których powstawały, o ludziach, którzy je budowali, obrazie ich świata, ambicjach, tęsknotach, potrzebach i nadziejach. Są bowiem kapliczki związane z losem danej miejscowości, fundowane jako prośba czy dziękczynienie, związane z powstaniami narodowymi, wojnami, epidemiami, czy dotyczące spraw prywatnych.

Celem stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa jest utworzenie interaktywnej mapy pozwalającej usytuować każdą kapliczkę. Artystycznym fotografiom towarzyszyć będą opisy związanych z nimi historii, narracji wspólnotowych i prywatnych.

Interesują nas wszystkie informacje związane z kapliczkami, tak historycznymi jak współczesnymi. Bardzo prosimy o sygnalizowanie nam kapliczek, które powinny się tutaj znaleźć, a postaramy się je sfotografować, opisać i umieścić na naszej mapie:

Adres : Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa”
Ul. Jesionowa 12
30-221 Kraków

http://instytutdziedzictwa.pl/kapliczki-malopolski/

 

Poniżej zamieszczamy kwestionariusz z pytaniami. Nie wszystkie wymagają odpowiedzi. Sygnalizują jednak obszar naszych zainteresowań.

 1. Kto i dlaczego je ufundował i wzniósł?
 2. Kiedy powstały?
 3. Czy prośby związane z ich powstaniem zostały spełnione?
 4. Czy w dalszym ciągu otoczone są kultem? Czy gromadzą ludzi na modlitwie? Czy odbywają się przy nich nabożeństwa (np. majowe) i kiedy ?
 5. Czy stanowią swego rodzaju „znak drogowy” (spotkajmy się przy kapliczce; droga zakręca aby ominąć kapliczkę; od kapliczki w stronę….)
 6. Pod jakim są wezwaniem i kogo przedstawiają?
 7. W przypadku kapliczek dedykowanych świętym, czy dzisiejsi mieszkańcy wiedzą dlaczego fundator wybrał konkretnego świętego ?
 8. Kto je zaprojektował? Czy były repliką innych kapliczek, czy wyrazem indywidualnej kreacji fundatora?
 9. Czy wzniesiono je w ramach kultu prywatnego, czy zbiorowym wysiłkiem? Czy są własnością prywatną (w obrębie posesji) czy wspólnotową (teren gminny) czy przynależą do kościoła?
 10. Jakie uczucia budzą w Tobie i Twoich bliskich?
  • zachwyt?
  • wzruszenie?
  • są ważnym znakiem religijnym?
  • są ważnym znakiem historii rodzinnej?
  • są elementem historii Twojej miejscowości?
  • są dziełem sztuki i wytworem naszego rzemiosła?

Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na naszą politykę w zakresie używania plików cookie.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w polityce cookies.

Tak, akceptuję