Wspierać rozwój
- chronić dziedzictwo

Florarium Christianum

Projekt organizowany w związku z 1050.
rocznicą Chrztu Polski.

Kapliczki Małopolski

Projekt opracowania internetowej bazy
kapliczek Województwa Małopolskiego.

Cudowna Moc Bukietów

Konkurs na najpiękniejszy bukiet z okazji
święta Najświętszej Maryi Panny.

Projekt SOS Kraków

Promowanie wśród mieszkańców Krakowa
indywidualnej odpowiedzialności za miasto.

Kapliczki – okolice Świątnik Górnych

<< powrót

Kapliczka św. Floriana z 1871 roku znajduje się w Czechówce, w bliskim sąsiedztwie zabytkowego dworu w Zakliczynie. Ma formę kilkukondygnacyjnego kamiennego słupa. Na szczycie umieszczono postać św. Floriana wyobrażonego zgodnie z popularnym wzorem ikonograficznym. W części górnej wyryte zostało oko Opatrzności, pod którym znajduje się umieszczony w niszy posążek Matki Boskiej Różańcowej. Maryja została przedstawiona w pozie królewskiej, co dodatkowo podkreśla korona na głowie. W lewej ręce trzyma Dzieciątko, w prawej – różaniec. Poniżej autor kapliczki umieścił płaskorzeźbę „ Upadek Jezusa”. Boczne nisze przedstawiają postać św. Kunegundy, wyobrażenie Trójcy Świętej oraz św. Barbarę, patronkę dobrej śmierci i ciężkiej pracy górników, hutników, marynarzy oraz kamieniarzy. Ukazana została ona z mieczem i lilią w lewej ręce, zaś w prawej znajduje się kielich z hostią. Kapliczka w dawnych czasach przedstawiała jeszcze jedną postać, jednak do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie jej ręka, trzymająca pastorał biskupi. Pozwala to domniemywać, że czwartym świętym umieszczonym na bokach kapliczki był św. Wojciech – patron Polski, Gniezna oraz wielu kościołów i parafii. Inskrypcja znajdująca się na kapliczce głosi: ”Wojciech i Kunegunda Włodarczykowie fundatorowie, proszą przechodzących zmówić troje pozdrowienia anielskiego za dusze zmarłych R.P. 1871 roku”.

 

Krzyż w Ochojnie jest najprostszą formą kapliczki. Ten stanowi pamiątkę św. Misji. którą prowadzili o.o. Franciszkanie z Krakowa. Na przecięciu się ramion krzyża, znajduje się skrzynka z ukrzyżowanym Jezusem. Napis na tabliczce umieszczonej pod spodem brzmi: POKÓJ DOBRO. Postanowienia misyjne
1. Będę unikał każdego grzechu zwłaszcza ciężkiego
2. W razie upadku w grzech ciężki natychmiast się wyspowiadam
3. Ze wszystkimi ludźmi żył będę w zgodzie i miłości

 

Kapliczka w Olszowicach z 1905 roku jest słupem kamiennym, na którego szczycie znajduje się krzyż z Jezusem. Poniżej umieszczona została polichromowana figura Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem, a poniżej usytuowano wyobrażenie Najświętszego Serca Pana Jezusowego. W pięciu niszach kapliczki znajdują się figury świętych. Św. Stanisław, będący jednym z głównych patronów Polski, w ikonografii przedstawiany jest w szatach pontyfikalnych, z orłem i pastorałem oraz postacią wskrzeszonego Piotra, będącymi jego atrybutami. W kolejnej niszy przedstawiona została św. Kunegunda z koroną na głowie, lilią w lewej ręce i małym kościółkiem w prawej oraz św. Anna – patronka małżeństw, matek, wdów i piekarzy. Na kapliczce w Olszowicach znajduje się również postać św. Franciszka z krzyżykiem w dłoniach, który jest patronem m.in. niewidomych, pokoju, ubogich czy też kupców oraz św. Stanisław biskup z infułą na głowie, trzymający w lewej ręce pastorał.
Inskrypcja na tablicy umieszczonej na kapliczce: „Fondatorowie Franciszek i Koneconda Młynarcykowie proszą o zdrowaś za zmarłych”.

 

Kapliczka w Sieprawiu przy ul. Jana Pawła jest białą kapliczką zwieńczoną krzyżem. Pod krzyżem (który stanowi główny element kapliczki) usytuowana została nisza pomalowana od środka na złoto. W jej wnętrzu znajduje się (najprawdopodobniej) figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

 

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Sieprawiu z 1889 roku również mieści się przy ul. Jana Pawła, po lewej stronie drogi od Kawęcin, w pobliżu przystanku autobusowego. Jak wiele starych kapliczek jest otoczona lipami, co nadaje miejscu szczególnie wdzięczny klimat. Figura świętego została umieszczona na dość wysokim, czworokątnym postumencie, który wyróżnia się brakiem płaskorzeźb na bocznych ścianach. Poniżej św. Jana Nepomucena umieszczono płaskorzeźbę św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki uniwersytetów, uczonych, teologów, literatów, grzeszników oraz prostego ludu. Jej postać przedstawiana jest w koronie, z palmą męczeństwa w jednej dłoni i kołem do łamania kości, a w niektórych przypadkach również z książką i mieczem. Na kapliczce znajduje się inskrypcja: „Fundator Jan Cygan, Katarzyna żona, 1889”.

 

Przy ulicy Jana Pawła w Sieprawiu, po lewej stronie drogi do Kawęcin, pomiędzy sklepem „U Chlebdy” a ośrodkiem zdrowia, znajduje się kapliczka poświęcona św. Florianowi. Powstała w roku 1871. Święty Florian, przedstawiony został zgodnie z popularnym wzorem ikonograficznym, na cokole, w którego środkowej części znajduje się polichromowany posąg Matki Boskiej Różańcowej. Poniżej przedstawiony został Trzeci Upadek Chrystusa, a na bocznych ścianach możemy zobaczyć postaci św. Jana Nepomucena, św. Barbary, św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz Trójcę Świętą. Kapliczka została ufundowana przez Katarzynę i Jana Sudrów w podziękowaniu za uratowanie mieszkańców domu od kilkukrotnych pożarów.

 

Prosty krzyż przydrożny, z małym wizerunkiem Jezusa powstał ok. 1930 roku.
Kapliczka ta jest czwartą z kolei na rowerowym szlaku „Śladami przeszłości”. Krzyż został ufundowany przez Marię i Józefa Bułków, w intencji ochrony gospodarstwa przez nieurodzajami i klęskami żywiołowymi.

 

Kapliczka z rzeźbą Chrystusa Nazareńskiego z 1792 roku w Sieprawiu przedstawia Pana Jezusa Pojmanego, w koronie cierniowej i rękami złożonymi na piersi, przewiązanymi w przegubach grubym sznurem, który zwisa do samych stóp. Na szyi Jezusa wisi pektorał z krzyżykiem. Zachowane proporcje i dbałość o formę mogą świadczyć o wykształceniu artystycznym osoby, która stworzyła kapliczkę. Figura została umieszczona na ozdobnym postumencie, z którego wystaje mała latarenka. Na dolnym cokole znajduje się tablica fundacyjna ufundowana przez Wawrzyńca Pirdka. Inskrypcja: „ R.P. 1792/ Dnia 19 Lip/Fun: tey/ Figury/Wawrzyniec/PIRDEK/ Przeniesiona/ Taj Figura 1832/ Roku 19 Dnia/ maja Fonda/ tor Jakob”.

Kapliczka została zbudowana po I rozbiorze Polski w 1792 roku, przy dawnym szlaku handlowym Kraków-Budapeszt. W 1832 przeniesiono ją na skrzyżowanie dróg do Świątnik i Krakowa.

 

Krzyż przydrożny z figurą Chrystusa z końca XIX wieku, jest ósmą kapliczką na rowerowym szlaku „Śladami przeszłości”. Jest to pamiątka dziękczynna, którą w XIX wieku ufundował Jan Król. Fundatorem pierwotnego krzyża był Ludwik Nowak, jednak z czasem został on zastąpiony formą betonową. Ocalona przed zniszczeniem rzeźba będąca częścią kapliczki została przeniesiona do starego kościoła.

 

Figura Jezusa koło Jagódki jest siódmą częścią szlaku rowerowego „Śladami przeszłości”. W dolnej części kapliczki widać małą figurę Matki Boskiej, ubraną w tradycyjne biało-niebieskie szaty. Nad nią znajduje się duża postać Najświętszego Serca Jezusowego, zwieńczona małym daszkiem.

 

Kapliczka zawieszona na drzewie znajduje się przy ul. Zacisze w Sieprawiu. Przedstawia postać św. Judy Tadeusza, patrona spraw trudnych i beznadziejnych, odzianego w biało-brązową szatę. W prawej ręce trzyma on mandylion – obraz przedstawiający Jezusa. Napis znajdujący się na froncie daszku zwieńczonego krzyżem głosi: „Św. Judo Tadeuszu módl się za nami”.

 

Kapliczka domkowa z 1810 roku została postawiona na ul. Zacisze 81. Znajduje się przed domem prywatnym. W górnej części usytuowana została mała postać Matki Boskiej. W środku przedstawiono rzeźbę „Upadek Jezusa” oraz Matkę Boską w białych szatach. Liczne kwiaty we wnętrzu kapliczki świadczą, że miejsce to jest też dzisiaj otoczone kultem.

 

Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z 1865 roku, znajduje się przy ulicy Myślenickiej, na drodze Siepraw-Zakliczyn. Przedstawia ona Matkę Boską wspartą na księżycu, jedną nogą depczącą węża, będącego symbolem zła. W dolnej części cokołu widnieje Chrystus Nazareński, a jeszcze niżej wyryta została data powstania kapliczki. Znajduje się tam również inskrypcja na pamiątkę fundatorów: „ Antoni i Elżbieta Nadczakowie, fundatorowie proszą o Zdrowaś Maryjo”.

 

Kapliczka św. Stanisława biskupa z 1794 roku znajduje się na wzgórzu pod Świątnikami, niedaleko granicy z Sieprawiem. Jest to jedna z najstarszych figur przydrożnych w tych okolicach. Święty został przedstawiony w stroju biskupim w infule, z pastorałem w ręku. U stóp biskupa przedstawiony został Piotrowin powstający z grobu, będący jednym z atrybutów świętego. Inskrypcja na tablicy fundacyjnej głosi: „data R.P. 1794 D. 27.X. /odnowiono 98 R.P. 1900/ R.P.1984”. Wybór tego świętego i cudowne wskrzeszenie Piotrowina może mieć związek z odbywającym się w tym czasie powstaniem kościuszkowskim i prośbą do Boga o wsparcie walczących Polaków.

 

Kapliczka Najświętszego Serca Jezusowego w Świątnikach Górnych to prosta kapliczka w formie rzeźby usytuowanej na cokole.

 

„Upadek Jezusa” z 1995 roku w Świątnikach Górnych, to dobrze zachowana trzyczęściowa kapliczka. Na dolnej ceglanej części został usytuowany cokół z inskrypcją „ Przebacz nam Panie”. Powyżej znajduje się postać Jezusa w czasie upadku, dźwigającego krzyż na plecach. Całość zwieńczono daszkiem i zachowano w prostej formie, bez dodatkowych kolorów, co podkreśla majestatyczność kapliczki.

 

Kapliczka św. Floriana w Świątnikach Górnych przedstawia wizerunek św. Floriana – patrona strażaków. Na kilkukondygnacyjnym cokole umieszczono też wizerunek Matki Boskiej oraz św. Jana. Poniżej znajdują się postaci św. Katarzyny i św. Michała oraz Upadek Jezusa. Jest to przykład bogato zdobionej kapliczki z zadaszeniem, która pomimo wielu lat zachowała się w dobrym stanie.

 

Kapliczka św. Piotra i Pawła powstała w roku 1830. Znajduje się w Świątnikach Górnych przy rondzie Prezydenta Kaczorowskiego. Św. Piotr został tu przedstawiony z kluczami – srebrnym i złotym – będącymi symbolem Królestwa Bożego. Atrybut ten nawiązuje do tekstu Ewangelii (Mat. 16,18), w którym Chrystus mówi do Piotra: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego”. Św. Paweł, podobnie jak św. Piotr trzyma księgę, a także miecz – symbol jego męczeńskiej śmierci. Przedstawiani razem Święci są symbolem Kościoła Powszechnego. Na kapliczce zostały umieszczone trzy napisy: jeden upamiętniający fundatorów oraz dwa na pamiątkę odnowień kapliczki. „Odnowiono przez Antoniego i Maryanę Czerwińskich w 1862”. „Piotr Czerwiński i Zofia żona odnowili wr. 1893”.
„ R.P. 1830 Fundatorowie Krzysztof i Maryanna Czerwińscy proszą o Zdrowaś Marya”.

Te trzy napisy są znakomitym przykładem kontynuacji rodzinnej tradycji.

 

Pieta z 1815 roku w Świątnikach Górnych ukazuje Matkę Boską z ukrzyżowanym Jezusem. Warto zaznaczyć, że motyw ten pojawił się już w XIII wieku. Nazwa „Pieta” pochodzi od łacińskiego słowa pietas (miłość zgodna z powołaniem) i włoskiego pieta (litość, miłosierdzie). Od wieków jednak słowem Pieta określamy wizerunek Maryi z martwym Chrystusem na kolanach.

Na inskrypcji poniżej znajdujemy informacje o fundatorze kapliczki oraz datę jej powstania: „Kasper Synowciysk Fundator R.P. 1815”.

 

Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na naszą politykę w zakresie używania plików cookie.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w polityce cookies.

Tak, akceptuję