Wspierać rozwój
- chronić dziedzictwo

Florarium Christianum

Projekt organizowany w związku z 1050.
rocznicą Chrztu Polski.

Kapliczki Małopolski

Projekt opracowania internetowej bazy
kapliczek Województwa Małopolskiego.

Cudowna Moc Bukietów

Konkurs na najpiękniejszy bukiet z okazji
święta Najświętszej Maryi Panny.

Projekt SOS Kraków

Promowanie wśród mieszkańców Krakowa
indywidualnej odpowiedzialności za miasto.

O stowarzyszeniu

W dniu 10 marca 2005 r. powołane z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika oraz zespołu przygotowującego i realizującego program Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury, Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa uzyskało wpis do Krajowego Sądowego Rejestru Stowarzyszeń.

Główne cele Stowarzyszenia to:

1.  Kultywowanie polskiej tradycji narodowej.
2. Ochrona, wspieranie oraz promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionów Europy.
3. Ochrona, wspieranie oraz promowanie środowiska naturalnego, tradycyjnego krajobrazu oraz idei zrównoważonego rozwoju.
4. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, ekologii oraz idei zrównoważonego rozwoju.
5. Popularyzowanie oraz promowanie Małopolski.
6. Propagowanie wiedzy z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz z zakresu historii jednoczącej się Europy.
7. Propagowanie wiedzy i promocja idei integracji europejskiej.
8. Promowanie i wspieranie współpracy między regionami Europy.

Władze Stowarzyszenia: Członkowie Zarządu: Liliana Sonik- Prezes , Aleksandra Ochocka, Ziemowit Pochitonow
Komisja Rewizyjna: Jan Cięciak, Prof. Andrzej Bryk, Lesław Horecki

Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na naszą politykę w zakresie używania plików cookie.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w polityce cookies.

Tak, akceptuję