Działalność

Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa na przestrzeni kolejnych lat realizuje swoje cele poprzez prowadzenie kilku istotnych projektów. Jednym z nich jest projekt „SOS Kraków. Wspierać rozwój, chronić dziedzictwo”, którego założeniem jest promowanie indywidualnej odpowiedzialności za miasto w zakresie ochrony dziedzictwa materialnego. Celem Stowarzyszenia przy realizacji akcji jest zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa na wartości estetyczne miasta oraz propagowanie wśród nich troski o jego dziedzictwo materialne. W ramach „SOS Kraków” zorganizowano m.in. seminarium specjalistyczne i międzynarodową konferencję „SOS Kraków. Wspierać rozwój, chronić dziedzictwo”, a także przygotowano we współpracy z Dziennikiem Polskim i Gazetą Wyborczą wkładki informacyjne oraz filmy edukacyjne m.in. „Krakowska Moderna” czy „Spacer po Długiej” (więcej o projekcie).

Kolejnym realizowanym z sukcesem od 2010 roku przedsięwzięciem jest „Konkurs na najpiękniejszy bukiet – Cudowna moc bukietów”, projekt, który wspiera regionalne dziedzictwo kulturowe poprzez przybliżanie tradycji tworzenia bukietów, tzw. Ziela, przygotowywanych z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jego celem jest przypomnienie o długo kultywowanych tradycjach i obyczajach, a także zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w amatorskim ruchu kulturalnym. Powodzenie I edycji konkursu skłoniło Stowarzyszenie do poszerzenia jego formuły, dlatego też w roku bieżącym finał wydarzenia odbędzie się nie tylko w Podstolicach (gminie Wieliczka), ale również na Rynku Głównym w Krakowie (więcej o projekcie).

Instytut Dziedzictwa prowadzi również działalność w sferze wydawniczej, kulturalnej i wystawienniczej. Współpracując z siecią Europejskich Miast i Miesięcy Kultury oraz Fundacją Meliny Mercouri przygotował w 2006 roku wystawę z okazji 20-lecia programu Europejska Stolica Kultury w Patras. Na wystawie tej zaprezentowano podsumowanie festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury (więcej o festiwalu). Stowarzyszenie wydało również w 2009 roku publikację opracowaną przez dr Bożenę Gierat – Bieroń, szczegółowo analizującą ponad 20 lat funkcjonowania najważniejszego i najpopularniejszego europejskiego programu kulturalnego.

Stowarzyszenie organizuje  konferencje, seminaria i imprezy kulturalne. W ramach tej działalności Instytut zorganizował między innymi konferencję „Ochrona Środowiska wyzwaniem dla rozwoju” i „Dokąd zmierza Europa”, plenerową prezentację filmu „Buntownicy” oraz debatę dla młodzieży i sesję z okazji rocznicy wyborów 1989 roku, a także konferencję „Kraków, 20 lat później…” oraz plenerowe projekcje filmów „Drogi do wolności”.