Wspierać rozwój
- chronić dziedzictwo

Florarium Christianum

Projekt organizowany w związku z 1050.
rocznicą Chrztu Polski.

Kapliczki Małopolski

Projekt opracowania internetowej bazy
kapliczek Województwa Małopolskiego.

Cudowna Moc Bukietów

Konkurs na najpiękniejszy bukiet z okazji
święta Najświętszej Maryi Panny.

Projekt SOS Kraków

Promowanie wśród mieszkańców Krakowa
indywidualnej odpowiedzialności za miasto.

Działalność

Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa na przestrzeni kolejnych lat realizuje swoje cele poprzez prowadzenie kilku istotnych projektów. Jednym z nich jest projekt „SOS Kraków. Wspierać rozwój, chronić dziedzictwo”, którego założeniem jest promowanie indywidualnej odpowiedzialności za miasto w zakresie ochrony dziedzictwa materialnego. Celem Stowarzyszenia przy realizacji akcji jest zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa na wartości estetyczne miasta oraz propagowanie wśród nich troski o jego dziedzictwo materialne. W ramach „SOS Kraków” zorganizowano m.in. seminarium specjalistyczne i międzynarodową konferencję „SOS Kraków. Wspierać rozwój, chronić dziedzictwo”, a także przygotowano we współpracy z Dziennikiem Polskim i Gazetą Wyborczą wkładki informacyjne oraz filmy edukacyjne m.in. „Krakowska Moderna” czy „Spacer po Długiej” (więcej o projekcie).

Kolejnym realizowanym z sukcesem od 2010 roku przedsięwzięciem jest „Konkurs na najpiękniejszy bukiet – Cudowna moc bukietów”, projekt, który wspiera regionalne dziedzictwo kulturowe poprzez przybliżanie tradycji tworzenia bukietów, tzw. Ziela, przygotowywanych z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jego celem jest przypomnienie o długo kultywowanych tradycjach i obyczajach, a także zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w amatorskim ruchu kulturalnym. Powodzenie I edycji konkursu skłoniło Stowarzyszenie do poszerzenia jego formuły, dlatego też w roku bieżącym finał wydarzenia odbędzie się nie tylko w Podstolicach (gminie Wieliczka), ale również na Rynku Głównym w Krakowie (więcej o projekcie).

Instytut Dziedzictwa prowadzi również działalność w sferze wydawniczej, kulturalnej i wystawienniczej. Współpracując z siecią Europejskich Miast i Miesięcy Kultury oraz Fundacją Meliny Mercouri przygotował w 2006 roku wystawę z okazji 20-lecia programu Europejska Stolica Kultury w Patras. Na wystawie tej zaprezentowano podsumowanie festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury (więcej o festiwalu). Stowarzyszenie wydało również w 2009 roku publikację opracowaną przez dr Bożenę Gierat – Bieroń, szczegółowo analizującą ponad 20 lat funkcjonowania najważniejszego i najpopularniejszego europejskiego programu kulturalnego.

Stowarzyszenie organizuje  konferencje, seminaria i imprezy kulturalne. W ramach tej działalności Instytut zorganizował między innymi konferencję „Ochrona Środowiska wyzwaniem dla rozwoju” i „Dokąd zmierza Europa”, plenerową prezentację filmu „Buntownicy” oraz debatę dla młodzieży i sesję z okazji rocznicy wyborów 1989 roku, a także konferencję „Kraków, 20 lat później…” oraz plenerowe projekcje filmów „Drogi do wolności”.

Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na naszą politykę w zakresie używania plików cookie.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w polityce cookies.

Tak, akceptuję