Wspierać rozwój
- chronić dziedzictwo

Florarium Christianum

Projekt organizowany w związku z 1050.
rocznicą Chrztu Polski.

Kapliczki Małopolski

Projekt opracowania internetowej bazy
kapliczek Województwa Małopolskiego.

Cudowna Moc Bukietów

Konkurs na najpiękniejszy bukiet z okazji
święta Najświętszej Maryi Panny.

Projekt SOS Kraków

Promowanie wśród mieszkańców Krakowa
indywidualnej odpowiedzialności za miasto.

O stowarzyszeniu

W dniu 10 marca 2005 r. powołane z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika oraz zespołu przygotowującego i realizującego program Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury, Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa uzyskało wpis do Krajowego Sądowego Rejestru Stowarzyszeń.

Główne cele Stowarzyszenia to:

 1. Kultywowanie polskiej tradycji narodowej.
 2. Ochrona, wspieranie oraz promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionów Europy.
 3. Ochrona, wspieranie oraz promowanie środowiska naturalnego, tradycyjnego krajobrazu oraz idei zrównoważonego rozwoju.
 4. Ochrona, wspieranie oraz promowanie tradycyjnych zawodów i wyrobów rzemieślniczych, twórczości ludowej, produktów regionalnych.
 5. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, ekologii oraz idei zrównoważonego rozwoju.
 6. Popularyzowanie oraz promowanie Małopolski.
 7. Popularyzowanie w kraju i za granicą Krakowa i regionu jako ważnego centrum kulturalno-naukowego.
 8. Propagowanie wiedzy z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz z zakresu historii jednoczącej się Europy.
 9. Propagowanie wiedzy i promocja idei integracji europejskiej.
 10. Promowanie i wspieranie współpracy między regionami Europy.
 11. Ukazywanie wzajemnych powiązań i wpływów kulturowych pomiędzy sąsiadującymi regionami Europy.

Władze Stowarzyszenia: Członkowie Zarządu: Liliana Sonik- Prezes, Aleksandra Ochocka, Ziemowit Pochitonow, Jan Cięciak.
Komisja Rewizyjna: Urszula Ściążko, Dorota Dziewońska-Pajor, Danuta Skóra.

Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na naszą politykę w zakresie używania plików cookie.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w polityce cookies.

Tak, akceptuję